JUBILEUSZ NASZEGO DYRYGENTA !

Niedawno świętowaliśmy Jubileusz 40-lecia pracy dyrygenckiej Pana Jerzego Krawczyńskiego z Chórem „ECHO-ARIOSO działającym przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie. Przygotowywanie tej wyjątkowej dla nas uroczystości przebiegało w ścisłej tajemnicy przed naszym Maestro. Wtajemniczona w organizację była również Dyrektor Domu Kultury Kolejarza – Pani Agnieszka Garczyńska, która na tę okoliczność zadeklarowała tort.

Wszystko odbyło się na jednej z naszych cotygodniowych, czwartkowych prób, chociaż tym razem na próbie niezwykłej. Był więc okolicznościowy tort, była wiązanka z 40-tu czerwonych róż, było uroczyste odśpiewanie przez chórzystów podniosłego ,,Sto lat” i były również wzruszające, szczere życzenia, płynące z głębi serca.

Mamy wiele powodów, za które jesteśmy wdzięczni Naszemu Dyrygentowi ! Przede wszystkim za profesjonalizm i artystyczną wrażliwość muzyczną. Dziękujemy za niezwykły spokój, wysoką kulturę osobistą i szacunek do nas-chórzystów. Dziękujemy za te 40 lat poświęcone Chórowi ECHO-ARIOSO. Wiemy, że czasami , z racji swoich różnych charakterów, ,,wyrywaliśmy się ” spod dyrygenckiej kontroli artystycznej, ale nigdy Dyrygent Jerzy Krawczyński nie karcił nas zbytnio, chociaż wiedzieliśmy, że coś poszło nie tak. Szczególne wzruszenie widoczne było na twarzy Dyrygenta, kiedy zaśpiewaliśmy koncert z pełnym zaangażowaniem i wymogami prawdziwego śpiewu chóralnego.

Tak…! Mamy wspaniałego i oddanego nam Dyrygenta !

Jerzy Krawczyński jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu z kierunkowym przedmiotem – dyrygentura chóralna. Od 1983 roku związany z Chórem ECHO-ARIOSO, początkowo jako II dyrygent, a od roku 1995 jest już kierownikiem artystycznym i Pierwszym Dyrygentem naszego zespołu. Tę funkcję pełni do dzisiaj i niech tak będzie jak najdłużej.

Za swoją pracę i dorobek artystyczny Dyrygent Jerzy Krawczyński został wielokrotnie odznaczany, wyróżniany i nagradzany : Nagroda Prezydenta Miasta Stargard dla stargardzkich artystów,twórców i animatorów kultury; Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” ; Brązowy Medal ,,Zasłużony Kulturze- GLORIA ARTIS „; Odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – w tym Złota Odznaka z Laurem i Złota Odznaka z Diamentem.

Wracając jeszcze do Jubileuszu 40 – lecia pracy dyrygenckiej Jerzego Krawczyńskiego dodać należy, że uwieńczeniem ciągu tych uroczystości było wykonanie podczas mszy ,, Messe breve ” Charles’a Gounod’a  i Koncert Jubileuszowy w Dniu Papieskim w Kościele pw.Miłosierdzia Bożego w Stargardzie.

Naszemu Dyrygentowi życzymy zdrowia, radości z pracy z Chórem i wielu artystycznych przeżyć w drodze do następnych Jubileuszy.

WPIS: S. Krzyśków OPRACOWANIE: M. Zajdel