Historia Chóru

HISTORIA STARGARDZKIEGO CHÓRU ECHO - ARIOSO

W roku 1972 przy Stargardzkim Domu Kultury Kolejarza powstał Chór Męski „Echo” im. Stanisława Moniuszki. Dzieje się to z inicjatywy ówczesnego dyrektora DKK – ZZK Stanisława Guta oraz takich kolegów jak: Mieczysław Sosin, Antoni Karaś, Feliks Jatczak, Jerzy Huszlak, Leonard Gołach, Stanisław Poszelężny, Bronisław Kostański, Jan Muchalski i innych. Kierownictwo artystyczne objął Jerzy Piekarski, zaś pierwszym prezesem chóru został Mieczysław Sosin.
Działalność śpiewaczą chór oficjalnie zainaugurował 9 września 1972 roku koncertem dla pracowników ZNTK w Stargardzie. W ciągu następnych lat zmieniało się kierownictwo muzyczne zespołu. Na stanowisku dyrygentów pracowali: Jerzy Piekarski (dwukrotnie), Włodzimierz Szwajczuk, Bożena Najda, Andrzej Szypuła, Józef Michalski i Jerzy Krawczyński, który pełni funkcję dyrygenta do chwili obecnej.
Efekty pracy osiągano dzięki dużemu zaangażowaniu dyrygentów, każdy wnosił do zespołu coś nowego. Wielokrotnie zmieniały się również Zarządy zespołu i ich prezesi.
Przez pierwszych szesnaście lat (1972 – 1988) zespół istniał jako wyłącznie chór męski. W roku 1988 ówcześni kierownicy muzyczni – Józef Michalski i Jerzy Krawczyński podjęli decyzję o zmianie kategorii chóru, co wiązało się ze wzbogaceniem zespołu o głosy żeńskie. W rezultacie 21 marca 1988 roku powstał Chór Mieszany „Arioso”.
Ze względu na niewątpliwy dorobek artystyczny mężczyzn z dawnego Chóru „Echo”i dla zachowania ciągłości historycznej zespołu, w dniu 13 lutego 1995r. podjęto uchwałę o połączeniu obu nazw i kontynuowaniu pięknej tradycji śpiewaczej Stargardu. Od tej pory pełna nazwa brzmi: Stargardzki Chór „Echo – Arioso” im. Stanisława Moniuszki przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim.
W roku 1995 z przyczyn osobistych zrezygnował z kierowania zespołem dyrygent Józef Michalski. Kierownictwo muzyczne objął wówczas Jerzy Krawczyński, który do dziś z ogromnym zaangażowaniem i życzliwością pracuje nad dalszym doskonaleniem poziomu artystycznego chóru i ubogacaniem repertuaru.

50 Lat Chóru Echo Arioso

Z pieśnią narodową, ludową i sakralną chór docierał do różnych środowisk społecznych. Z radością i równym zaangażowaniem śpiewał w dużych salach koncertowych i świetlicach wiejskich, w katedrach i małych kościołach zabytkowych. Reprezentowaliśmy nasz kraj, region i miasto Stargard koncertując w kraju i za granicą. Trasy koncertowe wiodły nie tylko przez miasta, miasteczka i wsie Polski, ale także Niemiec, Litwy, Łotwy, Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy, Włoch, Watykanu, Francji, Estonii i Austrii. W ramach rewizyty podejmowaliśmy u siebie zaprzyjaźnione chóry z tychże krajów. Wielkim przeżyciem dla Chóru w 2007 roku było zaśpiewanie „Barki” przy grobie Jana Pawła II oraz złożenie kwiatów i odśpiewanie pieśni „Czerwone Maki” na Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino.
Znacząca pozycja Chóru jest zasługą wszystkich członków zespołu działających pod kierunkiem ofiarnie pracujących kolejnych 6 dyrygentów, 8 prezesów oraz owocnej współpracy z Dyrektorem Domu Kultury Kolejarza Stanisławem Bartniczakiem.
Mijały lata, chór coraz więcej koncertował a forma artystyczna zespołu ciągle rosła. Uczestnictwo w wielu międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych festiwalach, przeglądach i zlotach pozwoliło zdobyć wiele wyróżnień i pochlebnych recenzji. Chór jest odznaczony Brązową, Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PZCHiO i wyróżniony Dyplomem Brązowym w Konkursie Musica Sacra w ramach 43 Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach w 2008 roku. Chór zdobył Brązowe Pasmo w Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej w 2015 r. oraz Dyplom Brązowy w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 2019 r.
Za sukcesy artystyczne na scenach krajowych, w uznaniu zasług na rzecz rozwoju i promocji stargardzkiej kultury muzycznej, Prezydent Miasta – pan Sławomir Pajor – przyznał Chórowi „Echo – Arioso” nagrodę dla Stargardzkich Artystów, Twórców i Animatorów Kultury za rok 2010.


Naszą tradycją stało się systematyczne uczestniczenie we wszystkich spotkaniach koncertowych organizowanych przez szczeciński oddział PZCHiO.
Chór „Echo-Arioso” jest inicjatorem wielu wydarzeń muzycznych, które wpisały się na stałe w kulturę naszego miasta. Są to:
* Stargardzkie Śpiewy Maryjne (z udziałem chórów z PZCHiO)
* Koncerty Kolęd i Pastorałek
* Adoracje Wielkopiątkowe
* Koncerty Pieśni Patriotycznej i Niepodległościowej
* Koncerty „W hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II”
Profesjonalizm, życzliwość i wyjątkowa umiejętność doboru repertuaru przez dyrygenta Jerzego Krawczyńskiego sprawiają, że chór podejmuje się wykonywania utworów klasycznej literatury chóralnej. Z dużym powodzeniem zespół wykonuje utwory świeckie, sakralne, okolicznościowe i ludowe takich mistrzów jak: Mikołaj Gomółka, Jan Sebastian Bach, Johanes Brahms, Stanisław Moniuszko oraz twórców współczesnych -Józefa Świdra, Jana Żukowskiego, Andrzeja Koszewskiego, Tadeusza Sygietyńskiego, Marka Jasińskiego.

LATA 2012-2017

Życie chóru w poprzednim pięcioleciu skupiało się wokół takich wydarzeń artystycznych jak:

* Jubileusz Radia Maryja w Toruniu z Zespołem Muzyki Sakralnej LUMEN pod dyrekcją Zbigniewa Małkowicza,
* Przeglądy Pieśni Paraliturgicznej w Stargardzie,
* cykliczne spotkania chórów w Szczecinie z okazji święta patronki muzyki sakralnej Św. Cecylii,
* oprawa muzyczna Świąt Narodowych ( 3-Maja, 11 listopada ),
* koncerty kolęd i pastorałek dla mieszkańców Stargardu i okolic,
* kolędowe spotkania chórów w Szczecinie z PZCHiO,
* cykliczne koncerty Pieśni Pasyjnej w Gryfinie,
* koncerty charytatywne „Podziel się Wigilią” w Stargardzie,
* Koncerty Pieśni Maryjnej w stargardzkiej Kolegiacie,
* udział w Festiwalu Chórów Kolejowych FISAIC 2013 r. w Paryżu,
* nabożeństwo ekumeniczne i koncert dożynkowy w Penkun ( Niemcy ) 2013 r.,
* koncerty kolędowe w Gartz i Penkun 2013 r. (Niemcy ),
* udział we mszy św. z okazji kanonizacji Jana Pawła II – Szczecin, Jasne Błonia 18.05.2014 r. ,
* uroczysty koncert Echo-Arioso pt. „Ojcu Świętemu Śpiewamy” w kościele Św. Jana w Stargardzie, z okazji kanonizacji Jana Pawła II – 24 kwietnia 2014 r.,
* Koncert Papieski „SANTO” – Hołd dla Świętego, Papieża Jana Pawła II – z Zespołem Muzyki Sakralnej LUMEN,
* zdobycie „Brązowego Pasma” w Szczecińskim Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Pasyjnej – Szczecin 27- 29. 03.2015 r.,
* autorski Koncert Pieśni Pasyjnej „Stabat Mater” w kościele Św. Jana w Stargardzie – 22.03.2015 r.,
* charytatywny koncert kolęd w kościele Św. Jana w Stargardzie,
* Jubileusz 70-lecia Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie,
* uczestnictwo w V i VI Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu – 2013 i 2015 r.,
* Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów – Filharmonia Szczecińska – 10.10.2015 r.,
* III Święto Muzyki w Szczecinie „Cały Szczecin Śpiewa”, 2015 r.,
* 16-19 czerwca 2016 r. – udział w XV Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kolejowych FISAIC w Tallinie ( Estonia)

WYDARZENIA PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA W LATACH 1972-2022

* Koncerty okolicznościowe dla pracowników ZNTK Stargard
* Międzynarodowe Festiwale Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach
* Międzynarodowe Festiwale Chórów Kolejowych FISAIC (Szczecin 1998, Stargard 2007, Köln 2011, Paryż 2013, Tallin 2016, Wels 2018)
* Festiwale Pieśni o Morzu w Wejcherowie
* Ogólnopolskie Zloty Chórów i Orkiestr ( Częstochowa, Licheń -2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
* Koncerty Pop-Oratorium „Miłosierdzie Boże” i „Psalmy Dawida” Zbigniewa Małkowicza (Stargard Szczeciński, Police, Białogard, Kołobrzeg, Koszalin, Toruń, Barlinek)
* Koncerty Pieśni Paraliturgicznej oraz Koncerty Kolęd Wschodniosłowiańskich
* Koncerty: Czechy, Węgry, Słowacja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Niemcy, Włochy, Watykan, Ukraina, Francja, Estonia, Austria – w ramach wymiany kulturalnej i współpracy – na zaproszenie zaprzyjaźnionych chórów
* Festiwale Polskich Chórów Kolejowych ( Opole, Szczecin, Jasło, Racibórz, Bydgoszcz i Tarnowskie Góry)
* Wojewódzkie Przeglądy Chórów i Zespołów Wokalnych
* Koncerty dyplomantów PWSM w Poznaniu
* Liczne koncerty muzyki sakralnej i świeckiej z okazji świąt i rocznic

LATA 2017-2022

Życie chóru w ostatnim pięcioleciu skupiało się wokół takich wydarzeń artystycznych jak:
* Koncert Pieśni Patriotycznej z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w ramach „COOLturalnych Wakacji”
* Wspólny koncert w Kolegiacie z norweskim chórem „Radhuskor” z Oslo.
* Koncerty kolęd w Penkun (Niemcy), Stargard, Suchań, Szczecin, Barnim, Warnice, Warchlinko, Klępino.
* Udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Pasyjnej w Szczecinie.
* Coroczne koncerty muzyki pasyjnej w Gryfinie.
* Wieczornica Patriotyczna w Kolegiacie z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.
* Cykliczne „Stargardzkie Śpiewy Maryjne”.
* Udział w uroczystościach 770-lecia Marianowa.
* Muzyczne uczestnictwo w okolicznościowych uroczystościach jak: rocznice, jubileusze, śluby, pogrzeby, odpusty.
* Udział w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kolejowych FISAIC 2018 – Wels ( Austria ).
* Koncert patriotyczny z zespołem „LUMEN” z Poznania pod dyr. Zbigniewa Małkowicza, na 100-lecie Niepodległości Polski.
* Koncert kolęd dla kuracjuszy w hotelu ” Ikar-Plaza” w Kołobrzegu.
* Wojewódzki Przegląd Chórów i Zespołów Kameralnych w Szczecinie w Zamku Książąt Pomorskich (Dyplom Brązowy).
* Udział w miejskiej, cyklicznej imprezie artystycznej „Art-Festiwal” w Stargardzie.

Za szczególne osiągnięcia artystyczne i działalność kulturalną, Chór Echo-Arioso został odznaczony Brązowym Medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SKŁAD OSOBOWY CHÓRU W ROKU JUBILEUSZOWYM

Soprany

Maria Bugajewska
Helena Durkowska
Helena Jasińska
Ewa Kawczyńska
Grażyna Wojdak
Halina Zwolak
Teresa Sicińska
Teresa Czerwińska
Małgorzata Bojarska
Maria Borys
Wiesława Zielska

Tenory

Stanisław Stachowicz
Józef Tarnowski
Danuta Anuszewska

Alty

Wanda Chełstowska
Teresa Herman
Anna Arendt
Stanisława Krzyśków
Marta Krawczyńska
Teresa Malinowska
Danuta Marciniak
Maria Michalak
Bożena Smółka
Anna Wasilewska
Dorota Wiechcińska
Anna Zajdel
Daria Żyto
Iwona Wawruszczak

Basy

Marek Krawczyński
Piotr Krawczyński
Zdzisław Kucaj
Leonard Wysocki
Mirosław Zajdel
Jerzy Żebrowski

SKŁAD ZARZĄDU CHÓRU

Prezes Zarządu 
Józef Tarnowski 

V-ce Prezes
Mirosław Zajdel

Skarbnik
Teresa Herman

Sekretarz-Bibliotekarz 
Anna Zajdel

Kronikarz
Stanisława Krzyśków

Kronikarz Internetowy
Mirosław Zajdel 

Bibliotekarz
Anna Arendt

PREZESI CHÓRU W OKRESIE 50-LECIA

Sosin Mieczysław
Gołach Edward
Karaś Antoni
Nikrant Halina
Wielesiewicz Daniela
Żebrowski Jerzy
Malinowska Teresa
Tarnowski Józef