Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej twórczości.

Adres

Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie ul. Szczecińska 17

Jerzy Krawczyński

Dyrygent

Mirosław Zajdel

Prezes Chóru

Iwona Wawruszczak

V-ce Prezes Chóru