25.09.2023 OSTATNIE POŻEGNANIE NASZEGO CHÓRZYSTY… TENORA LEONARDA GOŁACHA .

25 września uczestniczyliśmy w ostatniej , pożegnalnej drodze naszego Kolegi Chórzysty – Leonarda Gołacha  , który śpiewał w tenorach od początku istnienia naszego chóru. Najpierw był to Męski Chór „ECHO”, na którego tradycjach zawiązał się obecny Chór Mieszany ECHO-ARIOSO .

Leonard Gołach pochodził z terenów Borów Tucholskich . Po wojnie wraz z rodzicami i rodzeństwem przybył do Stargardu. W 1972 roku został członkiem Chóru Męskiego ECHO , utworzonego z pracowników dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Stargardzie . Śpiewał z nami przez kilkadziesiąt lat , dopóki nie zmogła Go choroba . W przeszłości  był także czynnym chórzystą Chóru Parafialnego im. św. Cecylii działającego w czasach swej świetności w kościele św.Jana.

Leonardzie , nasz TENORZE , na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci .

WPIS: S. Krzyśków OPRACOWANIE: M. Zajdel