18.11.2023 CECYLIADA w SZCZECINIE.

Patronką muzyki i wszelkich śpiewów kościelnych jest św. Cecylia. Dlatego każdego roku, z okazji święta przypadającego w dniu 22 listopada, chóry i zespoły śpiewacze spotykają się w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie na uroczystej Mszy św. , po której prezentują po kilka utworów muzyki sakralnej i pieśni patriotycznych.

W tym roku spotkanie ,,chóralnej rodziny ” odbyło się 18 listopada. Zaprezentowały się cztery chóry :

– szczeciński chór ,,Na dziecięcą nutę ” pod dyrekcją Elizy Nowakowskiej

– chóry ,,Kombatant ” i ,,Pax Christi ” ze Szczecina pod dyr. Marii Białkowskiej-Dublasiewicz

– stargardzki Chór ECHO-ARIOSO pod dyrekcją Jerzego Krawczyńskiego

Przed mszą wspólnie wykonano pieśń ,,Niby echo spoza świata…”, a w trakcie nabożeństwa śpiewane były poszczególne części Mszy Chwalebnej Stuligrosza. Chór ECHO-ARIOSO przed ofiarowaniem zaśpiewał pieśń ,,Jezus, najwyższe Imię ” . Pani Białkowska-Dublasiewicz  dyrygowała chórzystami podczas wspólnego wykonywania ,,Ave verum ” Mozarta .Po mszy chóry i zespoły zaśpiewały po kilka utworów ze swojego repertuaru. Chór ECHO-ARIOSO wykonał pieśni :

– Zdrowaś , Królewno Wyborna…

– Gdy nas ogarnie trwoga…

– Z wieży kościelnej hal…

– Dzwoneczek Maryi…

Zaprezentowaliśmy się na wysokim poziomie . Dyrygent był z nas dumny ! To cieszy .

WPIS: S. Krzyśków OPRACOWANIE: M. Zajdel