2019.05.25 – IX Stargardzkie Śpiewy Maryjne.

Stargardzki Chór Chór ,,Echo-Arioso” już od wielu lat jest organizatorem i gospodarzem majowych koncertów w ramach Stargardzkich Śpiewów Maryjnych w naszej Kolegiacie.W tym roku, w IX edycji tego artystycznego i ważnego dla mieszkańców miasta wydarzenia,uczestniczyło siedem chórów ze Szczecina i Stargardu,które zaprezentowały wybrane utwory sakralne o tematyce Maryjnej.
Na początku słowa powitania wygłosił ks.kan.dr Janusz Posadzy,proboszcz par.NMP Królowej Świata, przedstawiając jednocześnie wszystkie zespoły i ich dyrygentów. 
W imieniu dyrygenta Jerzego Krawczyńskiego i chórzystów ,,Echo-Arioso ” wszystkich obecnych w Kolegiacie przywitała kol.Stanisława Krzyśków, która poprowadziła całą konferansjerkę,wplatając w poszczególne części koncertu strofy poezji o NMP.
         PRZEBIEG CZĘŚCI GŁÓWNEJ KONCERTU
1.,,Bogurodzica ” w wykonaniu głosów męskich – dyr.Grzegorz Handke
2.,,Ave Maria”- Fr.Schuberta-wykonanie z tow.organów przez Romana Kota,organistę kośc.Miłosierdzia Bożego ze Stargardu
3.CHÓR ŚW.CECYLII – Stargard – dyr. Maria Pyra
   -Maryjo, Ty zwyciężaj – sł. i muz.Maciej Czeszyk
   -Tobie,Panno, wznawiamy – muz. Paweł Bębenek
4.SZCZECIŃSKIE SŁOWIKI – Szczecin – dyr. Grzegorz Handke
   -Ego sum pastor bonus – muz. Wacław z Szamotuł
   -Ave Maria – muz. Antoni Bruckner
   -Crucem tuam – opr. Paweł Łukaszewski
                  ,, Matko, jak łan pszeniczny,
                    Matko, o sercu jak niebo
                    I oczach jasnych jak słońce.
                                 Królowo Polskiej Ziemi,
                                 Matko Narodu Polskiego,
                                 Ogrzej matczyną miłością,
                                 Serca ludu swojego. „
5.ECHO-ARIOSO -Stargard – dyr. Jerzy Krawczyński
   -Ave Maria – muz. Aleksander Murawski
   -Gdzie miłość wzajemna – opr. Zdzisław Kucaj
   -Zdrowaś Królewno Wyborna – muz. Andrzej Koszewski
6.PAX CHRISTI – Szczecin – dyr. Maria Białkowska-Dublasiewicz
   -Maryjo,ja Twe dziecię – muz. Antoni Chlondowski
   -Wśród tylu dróg – opr.Bartłomiej Pudło
7.KOMBATANT – Szczecin – dyr.Maria Białkowska-Dublasiewicz
   -Modlitwa do Bogarodzicy – pieśń z XII w.
   -Ojcze z niebios – muz. Stanisław Moniuszko
                               Matko, Tyś zawsze ta sama…
                               Tyś z Lourd,Fatimy i Guadalupe,
                               Tyś Czarna Madonna z Montserrat i Jasnej Góry,
                               Tyś Ostrobramska,Tyś Loretańska…
                               Ty jesteś Siewna, Zielna i Różańcowa,
                               Ty polem szumisz,rankiem po rosie chodzisz…
                               Ty jesteś Panna polna,Ty jesteś łąkowa, 
                               Tyś cicha,pokorna i piękna.
                               Gwiazdo Zaranna,Przewodniczko łodzi !
                               Z troską wskazujesz, jak żyć nam trzeba.
8.RAPSODIA – Szczecin – dyr.Tadeusz Buczkowski 
    -Najświętsza Panno -muz.ks.Jan Surzyński
    -Otcze nasz – muz.Mikołaj Kiedrow (ojciec)
    -Ave Maria – muz.Pietro Mascagni
9.LAUDATE DOMINUM – Stargard – dyr. Roman Kot
    -Usłysz Bożej Matki głos – mel.ks.Zbigniew Malinowski, sł.ks.Stanisław Szmidt
    Redemptoris Mater – muz.ks.Kazimierz Dąbrowski, sł.ks.Franciszek Ochała 
Podczas prezentacji muzycznych poszczególnych chórów delegacja chórzystów z ECHO-ARIOSO wręczyła ks.kan.doktorowi Januszowi Posadzemu – proboszczowi Kolegiaty – Dyplom Honorowy Przyjaciela Chóru wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę.
IX Stargardzkie Śpiewy Maryjne zakończono wspólnym wykonaniem dwóch utworów:,,Od jutrzenki Tyś piękniejsza” i ,,Maryjo,Polski ziem Królowo”.Dyrygowali pp. Maria Białkowska-Dublasiewicz i Jerzy Krawczyński.
Po koncercie wszyscy dyrygenci i chórzyści zostali zaproszeni do Domu Kultury Kolejarza na słodki poczęstunek.Było to istotne wydarzenie z życia kulturalnego naszego miasta i miłe spotkanie ,,rodziny chóralnej” CZEŚĆ PIEŚNI!    

Tekst – S.Krzyśków
Fot.- R.Marciniak

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *