2019.03.11 Zebranie Sprawozdawcze Chóru Echo-Arioso

11 marca 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Stargardzkiego Chóru ,,Echo-Arioso”im.Stanisława Moniuszki przy Domu Kultury Kolejarza.
Sprawozdanie dotyczyło działalności Zarządu Chóru w okresie od listopada 2017r. do lutego 2019r., która opierała się na założeniach statutowych PZChiO i regulaminach wewnętrznych zespołu.Działalność wynikała również ze ścisłej współpracy z dyrektorem Domu Kultury Kolejarza-panem Stanisławem  Bartniczakiem , z władzami miasta, powiatu i regionu,  ze szczecińskim oddziałem PZChiO z proboszczami parafii Stargardu i okolic oraz z rozgłośnią Twoje Radio Stargard. W ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy Chór,,Echo-Arioso”uczestniczył w wielu festiwalach,konkursach i przeglądach pieśni chóralnej w kraju i za granicą (Europejski Międzynarodowy Festiwal Kultury Kolejarzy FISAIC w Austrii,Międzynarodowy Festiwal Muzyki Pasyjnej i Wojewódzki Przegląd Chórów i Zespołów Kameralnych w Szczecinie). Nasz zespół jest inicjatorem i gospodarzem Stargardzkich Śpiewów Maryjnych i w maju ub.roku zorganizowaliśmy w Kolegiacie koncert pieśni Maryjnych.Chór brał udział w uroczystych wydarzeniach patriotycznych związanych z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski (Koncert Patriotyczny,,Tobie Ojczyzno”z okazji Narodowego Święta Konstytucji w maju i Koncert,,Ku Niepodległości” z Zespołem LUMEN w listopadzie pod dyr.Zbigniewa Małkowicza w Kolegiacie). Prezentowaliśmy także autorski projekt koncertowy pieśni patriotycznych i niepodległościowych w kościołach: św.Jana w Stargardzie i w Suchaniu.W ramach cyklu ,,COOLturalne Wakacje śpiewaliśmy w miejskim Teatrze Letnim wspólnie z Orkiestrą Kolejową i solistami z okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.Tradycją Chóru ,,Echo-Arioso” są już od dawna koncerty kolęd i pastorałek .W ostatnim okresie śpiewaliśmy je stargardzianom,mieszkańcom Barnimia i Warnic a także kuracjuszom Sanatorium IKAR PLAZA w Kołobrzegu.Ten bogaty dorobek Chóru mógł być zrealizowany dzięki zaangażowaniu,wytrwałości i cierpliwości dyrygenta Jerzego Krawczyńskiego i jego asystentów Piotra i Marka,dzięki systematycznej pracy i obowiązkowości chórzystów,dzięki pomocy i opiece dyrektora DKK Stanisława Bartniczaka oraz życzliwym nam władzom miasta, proboszczom parafii, instytucjom i sponsorom.DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM! Obiecujemy dbać o wizerunek Stargardzkiego Chóru,,Echo-Arioso”, podnosić poziom artystyczny zespołu i godnie reprezentować nasze miasto,nasz region i kraj.

Tekst – S. Krzyśków
Fot.- R. Marciniak

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *