2016.11.20 „CECYLIADA”

XVI Przegląd Chórów”Cecyliada” w Szczecinie w tym roku odbył się w Bazylice Św. Jana Chrzciciela.
Uczestniczyło osiem chórów szczecińskich i stargardzkich.
Przybyłych gości i wykonawców powitał proboszcz, ks. prałat dr Aleksander Ziejewski. 
Całość uroczystości prowadziła Pani Maria Białkowska-Dublasiewicz.
Pierwszą część programu wykonali wszyscy uczestnicy śpiewając pieśń „Gaude Mater Polonia” – pod dyr. Jerzego Krawczyńskiego – dyrygenta chóru Echo-Arioso
 i „Ave verum corpus” Mozarta – pod dyr. Marii Białkowskiej-Dublasiewicz. 
W drugiej części chóry wystąpiły ze swoim programem w kolejności:
1. „Cantate Deo” z Bazyliki Św. Jana Chrzciciela – dyr. Eliza Nowakowska,
śpiew:
– Alleluja. Psalm 148 – Baragner
– Duszo Chrystusowa – S. Stuligrosz.
2. „Pax Christi” z Sankt. NSPJ w Szczecinie – dyr Maria Białkowska-Dublasiewicz,
śpiew:
– Niebiosa Głoszą – L.V.Beethoven
– Laudate Dominum – Ch. Gounod.
3. „Laudate Dominum” – z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, Stargard – dyr. Danuta Sobocińska,
śpiew:
– Mój Mistrzu – s. Magdalena Nazaretanka,
– O Jezu w Hostii Białej – Zdzisław Pucek,
– Panie Przyjdź –
4.„Lutnia”-Archikatedralny Chór – Szczecin – dyr. Elżbieta Niedziałek,
śpiew:
– Kłaniam sie Tobie,
– Maryjo my Twe dzieci.
5.„Kombatant”  – dyr. Maria Białkowska-Dublasiewicz,
śpiew:
– Ojcze z niebios – S. Moniuszko,
– Maryjo Polski ziem Królowo – A. Kowalski.
6. „Cantate Deo” z par. NMP Szczecin Dąbie – dyr. Paweł Cichosz,
śpiew:
– Maryjo ja Twoje dziecię – Chlondowski,
– Przyjdź Duchu Św. – Foreman.
7. „Rapsodia” Chór Seniora – Szczecin – dyr. Tadeusz Buczkowski,
śpiew:
– Ave Maria – Mascagni- opr. Salomoński,
– O Sanctissima – opr. Gottfred Harden.
8. „Echo-Arioso” z DKK Stargard – dyr. Jerzy Krawczyński,
śpiew:
– Nie lękaj się – S. Stuligrosz,
– Gdy nas ogarnie trwoga- R. Nowowiejski, Z. Kucaj,
– Ecce sacerdos magnus – Fr. Olszewski.
Na zakończenie pod dyrekcją Marii Białkowskiej-Dublasiewicz wszystkie chóry zaśpiewały pieśń do Św. Cecylii – „Niby Echo spoza świata”.
Słowo końcowe wygłosił gospodarz Cecyliady ks.prałat dr A. Ziejewski.

Fot. M.Zajdel i R.Marciniak


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *