19.11.2022 XVI PRZEGLĄD CHÓRÓW-CECYLIADA

19 listopada 2022r. w Kościele Seminaryjnym w Szczecinie odbył się XVI Przegląd Chórów, popularnie nazywany CECYLIADĄ. Inicjatorem tego spotkania ,,wielkiej chóralnej rodziny” był ks.dr Zbigniew Woźniak – obecnie Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie – przy współudziale Zarządu Oddziału PZChiO. Program obchodów Dnia św.Cecylii, patronki śpiewów sakralnych, obejmował uczestnictwo wszystkich zespołów w uroczystej mszy św., prezentacje muzyczne poszczególnych chórów i wspólny posiłek w refektarzu.

Na początku nabożeństwa wszyscy chórzyści odśpiewali hymn do św.Cecylii – ,,Niby echo spoza świata”. Dyrygowała pani Maria Białkowska-Dublasiewicz.W stałych częściach mszy chóry śpiewały MSZĘ CHWALEBNĄ Stefana Stuligrosza. Śpiewem kierowali dyrygenci zespołów obecnych na uroczystości.  Stargardzki Chór ECHO-ARIOSO na Komunię Świętą wykonał pieśń ,,Jezu w Hostii utajony ”. Na zakończenie odśpiewano pieśń ,,Chrystus wodzem”.

Muzyczne prezentacje rozpoczęły połączone chóry PAX CHRISTI i KOMBATANT pod dyrekcją pani Marii Białkowskiej-Dublasiewicz. Następnie w kolejności wystąpiły :

-Schola Kleryków i Primo Vere –  dyr. ks.dr Zbigniew Woźniak

-Koncertino  –  dyr. Małgorzata Kowalik

-Credo  –  dyr. Izabella Chlubek

-Cantores Osoviensis i Mater Dolorosa  – dyr. Filip Bańkowski

Uroczystość obchodów Dnia św.Cecylii zakończyła wspólna kolacja w refektarzu seminaryjnym. Przyjacielskim rozmowom nie było końca.

         Dziękujemy … i do zobaczenia !